Unne Stenram


biträdande Professor i Patologi


Härkomster och Hågkomster är Unne Stenrams egna berättelse om sitt ursprung samt medicinska livsgärning.

Vi får först veta mer om Stenrams rötter långt bakåt i tiden: både roliga anekdoter och kunskap om släktens ursprung i Småland.

Efter det får vi följa Unne Stenrams medicinska livsgärning från 1940-tal till nutid.

Han har outtröttligt fortsatt att arbeta i över 20 år efter sin pensionering med såväl diagnostik som forskning.


Unne Stenram föddes i Malmö 1926 och tog studenten 1945. Han studerade medicin i Lund och arbetade på Histologen och Patologen.

1962 blev Stenram prosektor (= biträdande professor) i patologi vid Uppsala universitet och återvände till Lund 1973, då han blev professor och överläkare i patologi vid Lunds universitet och lasarett.

Han har drygt 250 vetenskapliga arbeten, varav drygt 75 efter att ha blivit emeritus.

BANK