Rebussånger på Amazon

Klicka på den sång du vill lyssna på!


Rebus Songs 1 and 2 are books in a series where our most beloved children’s songs are cleverly illustrated. Above each important word there is an explaining picture which enables the child to read and sing the songs long before they can spell. When the time has come for the interest in letters the reader passes on to noticing what the word under the picture looks like.


Singing and watching the pictures in Rebus Songs the child practises many things.


Reading direction: We read from left to right, something which is not self- evident for a child. The clear illustrations make the child ”read” the pictures in the right direction.


Word image: Children can recognize words, their names for example, long before they can read. In Rebus Songs a special word is seen under an explaining picture and so the child gets to know the whole word - like a picture.


Memorizing: Rebus Songs use the printed word, the colourful picture and the song as tools in the practice of reading.


This combination makes the learning a process of pleasure. Every book ends with a lullaby which also makes it a perfect bed-time story.
Nu kan du köpa Rebussånger som e-bok:


Rebussånger är böcker i en serie där våra mest älskade barnvisor är finurligt illustrerade: ovanför varje viktigt ord finns en förklarande bild. Det gör att barn kan läsa och sjunga ur böckerna på egen hand långt innan de kan stava!

När tiden är mogen och intresset för bokstäver kommit kan läsaren övergå till att se hur ordet ser ut under bilden. Varje bok avslutas med en vaggvisa vilket gör att böckerna också passar att läsa och sjunga som godnattsaga på kvällen.

När barnet sjunger och tittar på bilderna i Rebussånger tränar det många saker.


Läsriktning: vi läser från vänster till höger, något som inte är självklart för ett barn. De tydliga illustrationerna gör att barnet "läser bilderna" åt rätt håll.


Ordbild: barn kan känna igen ord som t ex sitt namn långt innan de kan läsa. I Rebussånger syns sångens ord under en förklarande bild. Barnet lär känna hela ordet - som en bild!


Memorering: Rebussånger använder det skrivna ordet, den färgglada bilden och sången som redskap i lästräningen.


Kombinationen gör lärandet till en lustfylld process.


Varje bok avslutas med en vaggvisa och passar därför också bra som godnattsaga vid läggdags.


Polyglutt: Rebussånger finns även på Polyglutt! Där kan du också höra hur alla sångerna låter, både som sång- och instrumentalvariant. Boken kan kopplas upp till en smartboard och alla sångtexter har textmedföljning.

Där hittar du också Rebussångerna på flera språk: engelska, tyska, finska, norska och snart också spanska.


Maja Stenram är musiker och musiklärare.

Karin Nyberg är illustratör och formgivare.

Varsågod!

Korsord & pyssel