Lärande låtar

LÄrande Låtar-

utbildningsmaterial

Sånger som vars text-innehåll handlar om matematik, svenska, SO, NO och engelska.

SELL

US YOUR

BOOKS

Visit our website

Bring books in-store

Instant payment

om lärande låtar

Lärande Låtar är sånger som vars text-innehåll handlar om matematik, svenska, SO, NO och engelska. Nivån är avpassad för skolan årskurs 1-3.

 

Till varje sång hör ett lektionsförslag samt sången utskriven på notblad och ackordanalys.

 

Sångernas innehåll:

Svenska:

-AOUÅ-EIYÄÖ hårda och mjuka vokaler

- Pojken i den gröna skjortan skj-stj

-Tissla, Tassla konsonanterna

-Om du är slug vokalerna

-Månadsklappen månaderna som talkör

 

Matematik:

-Dubbelt upp dubbelt & hälften

-Gissa och chansa tiokamraterna

-Limbo division

-Tick tack tiden

 

SO:

-Hemma vår hembygd

-Stockholm runt vår huvudstad

Sverigeresan Sveriges geografi

 

NO:

-Flyg fjäril flyg från puppa till fjäril (kretsloppet)

-Lövträd Lövträd

-Solvarvet jordens och månens kretslopp

-En konstig apparat ögat

-Ljudet vandrar örat

 

Engelska:

-Himlen är blue färgerna

Veckan lång veckodagarna

 

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig här.

 

BHouse. Copyright @ All Rights Reserved.

BANK